Філія кафедри ЮНЕСКО ЛДУ БЖД

"Нові інформаційні технології в освіті для всіх"

НОВИНИ

Львівський ДУ БЖД активно співпрацює з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України (МННЦ), за сприянням якого  у 2006 році було засновано на базі ЛДУ БЖД філію кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх». Створена філія дає можливість співпрацювати та обмінюватись інформацією з провідними навчальними закладами України у сфері дистанційного навчання та новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в навчальному процесі.

Філія кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за останні роки виконала такі завдання:

  • Проведено адаптацію середовища Віртуального Університету ЛДУ БЖД до версії Moodle 2.2.

  • Розроблено та розміщено в середовищі віртуального університету дистанційні курси з вивчення дисциплін: Автоматизовані системи управління дорожнім рухом; Інформаційні системи на транспорті; Планування проектної діяльності; Абетка безпеки; Системне програмне забезпечення; Інформаційне забезпечення діяльності оперативно-рятувальної служби та ін. Продовжується наповнення лекційних курсів з інших дисциплін.

  • Реалізовано модулі для розміщення відео лекцій та відео уроків в середовищі Віртуального Університету.

  • Впроваджено можливості інтеграції Віртуального університету з сервісами Youtube.

Основні показники діяльності Віртуального Університету станом на 25.11.2012:

*        Кількість електронних курсів (149);

*        Кількість зареєстрованих користувачів (4185);

*        Кількість тестових питань в базі (26461);

*        Кількість електронних ресурсів в системі (1226).

         Протягом двох років проводилися заняття в рамках пілотного проекту «Школа педагогічної майстерності», спрямованого на навчання викладачів всіх кафедр університету стосовно розробки електронних курсів в середовищі Віртуального Університету. В рамках даного проекту виконується розробка електронних курсів по різних кафедрах університету.

Проведено ряд тематичних форумів серед курсантів та студентів ЛДУ БЖД з питань впливу інформаційних технологій на сучасне життя людини.

Підготовлено комплекс інтерактивних тренажерів та анімаційних зображень для вивчення дисципліни «Пожежна та аварійно-рятувальна техніка».    Розроблено електронний навчальний та довідковий матеріал для вивчення конструкції та принципу роботи автомобільних двигунів, який включає: електронний посібник формату HTML; анімаційні зображення для вивчення конструкції та принципу роботи вузлів, механізмів та систем автомобільних ДВЗ; комплекс тестових завдань для перевірки рівня знань курсантів та студентів (в середовищі Віртуального університету та програмному середовищі Smart Senteo).

Розроблено мультимедійний комплекс інтерактивних вправ, тестів та завдань з вивчення «Правил дорожнього руху». Даний комплекс включає: набір шаблонів для моделювання дорожніх ситуацій з використанням інтерактивної дошки; комплекс інтерактивних навчальних вправ з аналізу дорожньої обстановки; комплекс тестових завдань з коментарями та роз’ясненням для послідовного вивчення «Правил дорожнього руху» (в середовищі Віртуального університету та програмному середовищі Smart Senteo);

 Розроблені електронні навчальні посібники: «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Віртуальний університет», «Гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання», «Робота з насосними установками пожежних автомобілів. Інтерактивні тренажери», «Автомобіль. Частина перша. Двигуни внутрішнього згоряння». Посібники використовуються при проведенні практичних занять, для самопідготовки курсантів та перевірки рівня знань та засвоєння навчального матеріалу.

12-14 листопада 2012 р. на базі ЛДУ БЖД проведено третю міжнародну науково-практичну конференцію "Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи". В рамках заходу відбулася прес-конференція, на якій були озвучені проблеми модернізації вітчизняної освіти в умовах сьогодення, роль соціальних мереж, застосування сучасних засобів навчання.

27-28 листопада у м. Києві відбулась сьома міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх", організована Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем як Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" за підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У роботі конференції взяли участь наукові та науково-педагогічні працівники відомчих вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ з України, Росії, Болгарії, Узбекистану та США. Львівський ДУ БЖД представляла викладач кафедри УПІТТ – Грицюк Мар'яна Юріївна.

Особливістю проведення конференції було те, що доповідачі мали можливість виступити з доповіддю в МННЦ, або дистанційно за допомогою Skype. Всі виступи, включаючи дистанційні, транслювалися он-лайн на сайті конференції. Відвідувачі сайту могли дивитися відео-трансляції доповідей і задавати питання доповідачам через веб-форму на сайті, що була доступна під час роботи конференції або через твіттер конференції.

В початок сторінки